- Thông Báo

Hỗ trợ kinh phí tham gia XTTM đối với sản phẩm gỗ ngoài trời trong năm 2009

Ngày 18/6/2009, tại VP UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tính hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chế biến gỗ, đá xây dựng, ti tan, thuốc tân dược, bia và hàng may mặc. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho hỗ trợ kinh phí tham gia xúc tiến thương mại (hội chợ, hội thảo…) trong và ngoài nước đối với sản phẩm gỗ ngoài trời trong năm 2009.

Sở Công thương sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan có văn bản đề xuất cụ thể, báo cáo UBND tỉnh để cho chủ trương thực hiện.

VPHH (trích dẫn)