CHỦ TỊCH

Trưởng Ban Đối ngoại

Ông Lê Minh Thiện
Giám đốc – Công ty TNHH Hoàng Hưng

PHÓ CHỦ TỊCH

Trưởng Ban Thị trường

Ông Nguyễn Văn Thu
Giám đốc – Công ty CP CB Gỗ Nội thất PISICO

PHÓ CHỦ TỊCH

Trưởng Ban Tài chính – Phong trào Hội

Ông Phạm Văn Bảng

Giám đốc – Công ty TNHH Đức Toàn

PHÓ CHỦ TỊCH

Trưởng Ban Công nghệ – Đào tạo

Ông Nguyễn Sỹ Hòe

Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Phú Tài

PHÓ CHỦ TỊCH

Phụ trách VPHH

Ông Trần Lê Huy

Tổng Thư ký

ỦY VIÊN BCH

Trưởng ban Kiểm tra

Ông Hà Văn Hưng

Giám đốc – Công ty TNHH SXTM Tân Đại Phú

ỦY VIÊN BCH

Bà  Đỗ Thị Thu Thảo

Phó Giám đốc – Công ty CP Kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt

ỦY VIÊN BCH

Ông  Trần Thiên

Giám đốc – Công ty TNHH Thanh Hòa

ỦY VIÊN BCH

Ông Trần Minh Tiên

Giám đốc – Công ty TNHH Hoàng Tâm

ỦY VIÊN BCH

Ông Nguyễn Dương Hiệu

Chủ tịch HĐQT – Công ty CP CNTM LIDOVIT

ỦY VIÊN BCH

Ông Nguyễn Thế Trung

Phó Giám đốc – Công ty CP Quốc Thắng

ỦY VIÊN BCH

Ông Nguyễn Phú Quốc

Phó Giám đốc – Công ty TNHH Đức Hải

ỦY VIÊN BCH

Ông Nguyễn Thanh Phong

Giám đốc – Công ty CP Năng lượng Sinh học Phú Tài

ỦY VIÊN BCH

Ông Trần Văn Hạo

Giám đốc – Công ty TNHH Phương Nguyên