CHỦ TỊCH

Trưởng Ban Đối ngoại

Ông Lê Minh Thiện
Giám đốc – Công ty TNHH Hoàng Hưng

PHÓ CHỦ TỊCH

Trưởng Ban Tài chính – Phong trào Hội

Ông Phạm Văn Bảng

Giám đốc – Công ty TNHH Đức Toàn

PHÓ CHỦ TỊCH

Trưởng Ban Công nghệ – Đào tạo

Ông Nguyễn Sỹ Hòe

Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Phú Tài

PHÓ CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Ngọc Thanh

Giám đốc – Công Ty TNHH XNK Thanh Quý

PHÓ CHỦ TỊCH

Phụ trách VPHH

Ông Trần Lê Huy

Tổng Thư ký

ỦY VIÊN TT BCH

trưởng ban kiểm tra

Ông Hà Văn Hưng

Giám đốc – Công ty TNHH SXTM Tân Đại Phú

ỦY VIÊN BCH

Ông Huỳnh Lê Đại Phúc

Giám đốc – Công Ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Tín

ỦY VIÊN BCH

Ông Trần Văn Hạo

Giám đốc – Công ty TNHH Phương Nguyên

ỦY VIÊN BCH

Ông Nguyễn Dương Hiệu

Chủ tịch HĐQT – Công ty CP CNTM LIDOVIT

ỦY VIÊN BCH

Ông Nguyễn Bảo Họp

Giám đốc  – Công Ty TNHH TMDV & SX Hiệp Nghĩa

ỦY VIÊN BCH

Ông Trần Đăng Khôi

Phó Giám đốc  – Công Ty CP Phước Hưng

ỦY VIÊN BCH

Ông Nguyễn Phú Quốc

Phó Giám đốc – Công ty TNHH Đức Hải

ỦY VIÊN BCH

Ông Phan Hồng Quý

Giám đốc – Công Ty TNHH TM Hoàng Giang

ỦY VIÊN BCH

Ủy viên ban kiểm tra

Ông Trần Minh Tiên

Giám đốc – Công ty TNHH Hoàng Tâm