Hiệp hội

Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định được thành lập theo Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 24/09/1999 của UBND tỉnh Bình Định. Từ 28 doanh nghiệp hội viên từ ngày đầu thành lập đến nay đã tăng trên 100 doanh nghiệp hội viên, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ, cung cấp vật tư nguyên liệu, máy móc thiết bị cho ngành chế biến gỗ. Tuy đa dạng về loại hình doanh nghiệp và quy mô khác nhau song các doanh nghiệp đều thể hiện sự đoàn kết, hỗ trợ nhau, cùng quyết tâm xây dựng và đưa thương hiệu “Đồ gỗ Bình Định” đến các thị trường trên thế giới.

Tôn chỉ, mục đích

 Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Bình Định với mục đích:

  • Hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ nhau về vốn, đào tạo, môi giới, tư vấn kỹ năng quản lý doanh nghiệp, áp dụng công nghệ mới, … nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm
  • Hạn chế những hành vi độc quyền, tranh chấp thị trường, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm đến lợi ích của nhau; cùng hợp tác sản xuất, phát triển thị trường và xây dựng hình ảnh cho sản phẩm Gỗ và Lâm sản của Bình Định
  • Tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động trong ngành sản xuất, chế  biến gỗ và lâm sản tại tỉnh Bình Định.