CÔNG TY TNHH ĐỨC HẢI

Địa chỉ: KCN Phú Tài, Tp. Quy Nhơn Đại diện: Nguyễn Phú Quốc – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3541294 Fax: 0256.3541444 Email: duchaico.ltd@gmail.com Website:  http://duchai.vn Lĩnh vực: dăm gỗ

CTY TNHH SÔNG KÔN

Địa chỉ: KCN Phú Tài, Tp. Quy Nhơn Người đại diện: Võ Vạn Toàn – Chức danh:   Giám đốc Tel: 0256.3941061 Fax: 0256.3941063 Email: songkon_co_ltd@yahoo.com.vn Lĩnh vực: Dăm gỗ, gỗ dán