HIỆP HỘI GỖ VÀ LÂM SẢN BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:   Tầng 4, Tòa nhà Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, Qui Nhơn, Bình Định

Tel:   +84 0256 3946740

Fax: +84 0256 3946740
Email: fpa.binhdinh@vnn.vn

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7giờ30 – 11giờ30 và 1giờ30 – 5giờ00
Thứ 7: từ 7giờ30 – 11giờ30