CTY TNHH SX HÀNG TRANG TRÍ NỘI THÁI THỊNH

Địa chỉ: Lô A1-A4 KCN Bắc Sông Cầu, xã Xuân Hải, Tx. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Người đại diện:  Đỗ Huy Vũ  – Chức danh: Phó Giám đốc Tel: Fax: Email: huyvu.do@gmail.com Website: Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ nội thất

CTY CP XNK LÂM SẢN HOÀI NHƠN

Địa chỉ: Phụng Du, Hoài Hảo, Hoài Nhơn Người đại diện: Trần Mạnh Tưởng – Chức danh:  Giám đốc Tel: 0256.3863104 Fax: 0256.3863104 Email: quilvhn@yahoo.com.vn Website: Lĩnh vực: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

CTY TNHH DUY TUẤN

Địa chỉ: KV8, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn Người đại diện: Phạm Văn Thành – Chức danh: Giám đốc Tel: 0256.3510564 Fax: 0256.3641563 Email: duytuan_qn_vn@yahoo.com Website: Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH PHÚ SƠN

Địa chỉ: Quốc lộ 19, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định Người đại diện: Trần Long Hải – Chức danh: Giám đốc Tel: 0256.2212927 Fax: 0256.3838884 Email: longhaiphuson@yahoo.com.vn Website: Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH PHÚ THÀNH

Địa chỉ: 136 Hai Bà Trưng, Tp. Quy Nhơn, Người đại diện: Nguyễn Phúc Vĩnh Tuấn – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3824598 Fax: 0256.3818498 Email: phuthanhpct@vnn.vn Website: www.phuthanhfurniture.com Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH TMDV MINH PHƯỚC

Địa chỉ: KCN Long Mỹ, Tp. Quy Nhơn Người đại diện: Nguyễn Minh Điển – Chức danh: P.Giám đốc Tel:  0256.3856787 Fax: 0256.3856788 Email: minhphucopm@vnn.vn or  minhdien@minhphuoc.com.vn Website: www.minhphuoc.com.vn Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất 

Công ty CP Công Nghệ Gỗ Đại Thành

Địa chỉ: KV 8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn Người đại diện: Lê Văn Lương – Chức danh: Tổng Giám đốc Tel:  +84-0256-3646007 Fax: +84-0256-3847267 Email:  dathacoltd@daithanhfurniture.com Website:www.daithanhfurniture.com Lĩnh vực: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

Công ty CP Kỹ Nghệ Gỗ Tiến Đạt

Địa chỉ: KV 7, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn Người đại diện: Đỗ Xuân Lập – Chức danh: Tổng Giám đốc Tel:  0256.3510217 Fax: 0256.3510682 Email: tiendat@dng.vnn.vn Website: www.tiendatquinhon.com.vn Lĩnh vực: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

Công ty CP Lâm Nghiệp 19

Địa chỉ: 71 Tây Sơn, Tp.Quy Nhơn Người đại diện: Bùi Ngọc Chi – Chức danh: Giám đốc Tel: 02563647498 Fax: 0256.3847929 Email: forest19@dng.vnn.vn Website: www.forestry19.vn Lĩnh vực: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

CÔNG TY CP PHÚ TÀI

Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn Người đại diện: Lê Vỹ – Chức danh: Chủ tịch HĐQT Tel: 0256-3847668    Fax: 0256.3847556 Email: phutaico@phutai.com.vn Website: www.phutai.com.vn Lĩnh vực: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất.  

Công ty TNHH Bình Phú

Địa chỉ: Lô 20B, KCN Phú Tài, Tp.Quy Nhơn Người đại diện: Đỗ Tấn Công – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3741228 Fax: 0256.3741227 Email: binhphu1@dng.vnn.vn Website: www.binhphufurniture.com Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH ĐỒ GỖ NGHĨA TÍN

Địa chỉ: CCN Phước An, H.Tuy Phước, Bình Định Người đại diện: Huỳnh Lê Đại Phúc – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3734348 Fax: 0256.3833024 Email:  phuc.huynh@nghiatinfurniture.vn Website: www.nghiaphatfurniture.com Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất