CTY TNHH TÂN PHƯỚC

  Địa chỉ: KCN Phú Tài, Tp.Quy Nhơn Người đại diện: Phan Văn Phước – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3841494 Fax: 0256.3841865 Email: tanphuoc@dng.vnn.vn Website: https://www.tanphuoc.com.vn/ Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH TRƯỜNG SƠN

Địa chỉ: KCN Phú Tài, Tp.Quy Nhơn Người đại diện: Bùi Đắc Tính – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3741132 Fax: 0256.3741307 Email: ctynnhhtruongson@dng.vnn.vn Website: http://www.truongsonfurniture.com Lĩnh vực: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

CÔNG TY TNHH THANH THỦY

Địa chỉ: KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn Người đại diện: Nguyễn Trọng Thanh – Chức danh: Giám đốc Tel: 0256.3641662 Fax: 0256.3641663 Email:  thanh8937@gmail.com Website: www.thanhthuyfurniture.com  Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUY NHƠN

Địa chỉ: KCN Phú Tài, Tp.Quy Nhơn Người đại diện: Đoàn Thị Nguyên Vinh – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3841953 Fax: 0256.3841992 Email: haqn.jsc@vnn.vn Website: Lĩnh vực: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

CTY TNHH TM ÁNH VIỆT

Địa chỉ: 199 Tây Sơn, Tp.Quy Nhơn Người đại diện:  Đồng Thị Ánh  – Chức danh:  Phó Giám đốc Tel: 0256.3846845 Fax: 0256.3646135 Email:  anh.dongthi89@gmail.com Website: Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH NỘI NGOẠI THẤT GIA HÂN

Địa chỉ: Thôn Hòa Hội, Cát Hanh, Phù Cát Người đại diện: Nguyễn Thành Công – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3523909 Fax: 0256.3550498 Email: congmn@dng.vnn.vn Website: Lĩnh vực: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

XN CHẾ BIẾN LS XK MỸ NGUYÊN

Địa chỉ: KV7, P.Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn= Người đại diện: Trần Văn Đức – Chức danh: Giám đốc Tel: 0256.3510628 Fax: 0256.3510099 Email: ducmyn@gmail.com Website: www.vinaforsaigon.com.vn Lĩnh vực: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

DNTN HOÀNG LONG

Địa chỉ: KCN Phú Tài, Tp.Quy Nhơn Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thanh – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3841991 Fax: 0256.3841637 Email:hoanglongltd@gmail.com Website: Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH XNK HOÀNG THIỆN

Địa chỉ:  47 Ngô Mây, Tp.Quy Nhơn Người đại diện: Nguyễn Đức Thiện – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3647047 Fax: 0256.3847805 Email: hothico@dng.vnn.vn Website: www.hoangthienfurniture.com Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH MTV SX TM DV QUANG DŨNG

Địa chỉ: CCN Bình Dương, H.Phù Mỹ, Bình Định Người đại diện: Lê Văn Nhiễm – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3758426 Fax: 0256.3758427 Email: dntnquangdung_bd@yahoo.com.vn Website: Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

XN CHẾ BIẾN LÂM SẢN QUI NHƠN

Địa chỉ: Đ.Tây Sơn, P. Nhơn Phú, Tp.Quy Nhơn Người đại diện: Lê Tiến Chờ – Chức danh: Giám đốc Tel: 0256.3841095 Fax: 0256.3841382 Email:  vinafor2@dng.vnn.vn Website: www.vinafor.com.vn Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất