• Doanh nghiệp chế biến gỗ Bình Định nhận thức và đi đầu trong việc thực hiện chính sách bảo vệ rừng vì mục tiêu phát triển bền vững theo tiêu chuẩn và yêu cầu của tổ chức FSC. Các doanh nghiệp luôn hướng đến việc sử dụng nguồn gỗ nhập khẩu có nguồn gốc hợp pháp, được khai thác từ những cánh rừng quản lý bền vững có chứng nhận FSC, TFT…, nhằm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ rừng của Châu Âu, Mỹ như FLEGT, Lacey…
  • Sử dụng lao động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, không sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức. Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ và mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động.

Bình Định, trung tâm đồ gỗ của Việt Nam!
Binhdinh, Wooden Furniture Hub of Vietnam!