CTY TNHH HOÀNG TRANG

Địa chỉ: KCN Phú Tài, Tp.Quy Nhơn Người đại diện:  Ngạc Đình Tú – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.2210792 Fax: 0256.3841440; 0256.3641473 Email:  hoangtrangphutai@vnn.vn Website: http://hoangtrangfurniture.com.vn/ Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ ngoại thất

XN CBLSXK PISICO

Địa chỉ: KV7, P. Nhơn Phú, Tp.Quy Nhơn Người đại diện:  Lê Anh Tuấn – Chức danh: Giám đốc Tel: 0256.3514227 Fax:0256.3514428 Email:  pisico1@pisico1.com.vn Website:  http://www.pisico1.com.vn Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ ngoại thất

CÔNG TY TNHH GIA VINH

Địa chỉ: Vĩnh Thành, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định Người đại diện: Trần Điền – Chức danh: P.Giám đốc Tel:  0256.3852006 Fax: 0256.3852078 Email:  diengiavinh@gmail.com Website: Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ nội thất

CTY TNHH SX-TM MINH ĐẠT

Địa chỉ: KCN Phú Tài, Tp. Qui Nhơn Người đại diện: Phạm Vũ Quang Minh – Chức danh: Giám đốc Tel: 0256.3741556 Fax:0256.3741998 Email:  minhdat_co@vnn.vn Website: Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH PHƯƠNG NGUYÊN

Địa chỉ: QL 1A, KV 8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn Người đại diện:  Trần Văn Hạo  – Chức vụ: Giám đốc Tel: 0256.3510012 Fax:0256.3510010 Email: phuongnguyenfurniture@vnn.vn Website:  www.phuongnguyenfurniture.com.vn Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

CÔNG TY CP CẨM HÀ

Địa chỉ: Đường số 4, KCN Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam Người đại diện: ông Dương Phú Minh Hoàng – Chức danh: Giám đốc Tel:  0235.3861319 Fax: 0235.3862180 Email: hoangcamha@camhafurniture.com Website: camhafurniture.com Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

CÔNG TY CP LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM

Địa chỉ: Phường Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam Người đại diện: Đặng Công Quang – Chức danh: Phó Giám đốc Tel: 0235.3843595 Fax:0235.3843619 Email: info@forexco.vn Website: http://forexco.com.vn/en/home.aspx Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

CTY TNHH SX TM HOÀNG GIA

Địa chỉ: Lô C3, CCN Cát Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Người đại diện: Lê Hữu Điền – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3501515 Fax: 0256.3853946 Email: dien@hoanggia.de Website: Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ ngoại thất

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ ĐỨC THỊNH

Địa chỉ: Tổ 9, KV.7, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn Người đại diện: Nguyễn Văn Vũ– Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3510498 Fax: 0256.3510694 Email: vu@goducthinh.com Website:  www.goducthinh.com Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH THIÊN BẮC

Địa chỉ: Lô A21, KCN Phú Tài, Tp Quy Nhơn Người đại diện: Trịnh Hồng Phong – Chức danh: Giám đốc Tel:   0256.3641343/ 3641344 Fax: 0256.3641343 Email:  hong.phong@vnn.vn Website: Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH XNK HÀ THANH

Địa chỉ: 108 Lý Thái Tổ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định Người đại diện: Lê Văn Khảm – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3838609 Fax: 0256.3738972 Email: hathanhvn108@gmail.com Website: http://hathanhfurniture.com Lĩnh vực sản xuất: Đồ gỗ ngoại thất