- Thông Báo, Tin Tức

THÔNG BÁO: Mời chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin thực hiện Dự án “Hệ thống trách nhiệm giải trình trong Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định”

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Căn cứ vào Thư thỏa thuận giữa Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) theo Chương trình FAO EU FLEGT và Hiệp Hội Gỗ và Lâm Sản Bình Định (FPA Bình Định) ngày 27/04/2020.

– Căn cứ vào Quyết định số: 376B/QĐ-HHGBĐ ngày 01/05/2020 của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án “Hệ thống trách nhiệm giải trình trong Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định”.

Hiện nay, Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định đang tìm một chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin thực hiện dự án: “Hệ thống trách nhiệm giải trình trong Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định”. Hiệp hội đề nghị quý chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin xem xét khả năng đáp ứng các điều kiện và nội dung công việc dưới đây :

  1. Nội dung công việc và thời gian hoàn thành:
Nội dung công việc Ngày công Khung thời gian
– Tư vấn tài liệu đấu thầu với thông số kỹ thuật phần cứng cho máy chủ vật lý an toàn.

– Cập nhật Bộ hồ sơ tiêu chuẩn song ngữ Việt-Anh (SDTO) lên web.

– Hỗ trợ Tài liệu mô tả hệ thống DDSTA và hệ thống trực tuyến dựa trên SoC & SDTO được cập nhật.

– Đào tạo cán bộ và thành viên FPA Bình Định về hệ thống DDSTA được cập nhật và nâng cấp và cơ sở hạ tầng CNTT.

– Hỗ trợ cấc cuộc họp kỹ thuật để thông báo cho các bên liên quan về việc triển khai DDSTA và VNTLAS / OCS.

45 Từ tháng 10/2020 đến hết tháng 04/2021
  1. Chào giá ban đầu:    2.323.800 VND (Bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
  2. Hồ sơ yêu cầu:
  • Chuyên gia tư vấn cung cấp một Bản mô tả công việc / Bản Sơ yếu lý lịch cho Hiệp hội.
  • Hồ sơ gửi về Văn phòng Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định, số 278 Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Chuyên gia tư vấn xem xét khả năng đáp ứng và gửi hồ sơ yêu cầu trên trước 12 giờ ngày 28/9/2020 để lựa chọn hợp tác.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0256 3946740 hoặc email: fpa.binhdinh@vnn.vn.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị./.

Tổng thư ký

Trần Lê Huy

About fpabinhdinh

Read All Posts By fpabinhdinh