Trắc đen

Tên gọi khác: Cẩm lai đen, Quành quạch, Chàm trắc, Chàm đen

Cây gỗ lớn cao 10-20cm hay hơn, vỏ xám trắng, có mùi. Lá dài 10-15cm; lá kèm bầu dục hay xoan ngược, dài 2-2,5cm, rộng 1,5cm, có lông thưa nằm ở mặt dưới. Chuỳ hoa dài 5-8cm; đài có lông mịn, cánh hoa trắng, dài 9mm. Quả đen đen, dài 5-6cm, rộng 2-2,8cm, hạt 1, ít khi 2, hình thận, nâu, dài 10-12mm.