Viết

Gỗ màu đỏ sẫm, rất cứng và quý, tỷ trọng 0,810. Lực kéo ngang thớ 25kg/cm2, lưc nén dọc thớ 480kg/cm2, oằn 1437kg/cm2, hệ số co rút 0,54, dùng trong xây dựng nhà cửa, đóng đồ đạc cao cấp.

Cây thường xanh, cao 20m, đường kính 50cm. Vỏ ngoài màu xám nâu nứt thành miếng gần hình chữ nhật, thịt vỏ màu đỏ hồng, có nhựa trắng. Lá đơn, mọc cách, hình trái xoan, dài 10 – 13cm, rộng 5 – 6,5cm, đỉnh có mũi tù, gốc hơi tròn, lúc non có lông. Gân bên 10 – 14 đôi, cuống lá có rãnh ở trên, dài 1,5 – 2cm.

Cụm hoa mọc thành bó ở nách, cuống có lông dài. Hoa có 8 cánh đài, có lông ở ngoài. Cánh tràng nhẵn, với 8 thùy. Nhị 8, chỉ nhị ngắn, 8 ô, có lông. Vòi hình sợi. Quả mọng hình trứng màu vàng, 1 hạt, dài 2 – 2,5cm.