- Tin Ngành

Các nhà sản xuất hàng Furniture của Mỹ nhận được 27,5 triệu USD từ tiền thuế chống bán phá giá Giường ngủ của Trung Quốc trong năm 2009

Khoản tiền được cấp cho các công ty theo Luật  Continued Dumping and Subsidy Offset Act. Theo báo các này, các công ty sau được nhận khoản tiền thu được từ thuế chống bán phá giá:

 • American of Martinsville: $2,372,967
 • Bassett Furniture Inds.: $1,627,614
 • Bebe Furniture: $68,150
 • Carolina Furniture Works: $698,487
 • Century Furniture: $550,350
 • Harden Furniture: $129,487
 • Higdon Furniture: $586,567
 • Johnston Tombigbee Furniture Mfg.: $1,212,427
 • Kincaid Furniture: $1,845,064
 • L and JG Stickley Inc.: $820,715
 • Lea Inds.: $1,166,994
 • Michels and Co.: – $476,563
 • MJ Wood Products: $221,545
 • Mobel Inc.: $535,535
 • Oakwood Interiors: $311,696
 • Perdue Woodworks: $646,457
 • Sandberg Furniture Mfg.: $1,296,647
 • Stanley Furniture Co.: $7,442,793
 • T. Copeland and Sons Inc.: $245,065
 • Tom Seely Furniture: $121,015
 • Vaughan-Bassett Furniture Co.: $4,753,318
 • Vermont Quality Wood Products: $393,694

Tổng số tiền thuế được phân bổ trong năm 2009 là 27.5 triệu USD, so với 35.8 triệu USD trong năm 2008.

Những công ty này đã hỗ trợ Chính phủ điều tra vụ kiện bán phá giá sản phẩm Giường ngủ của Trung Quốc từ năm 2004.  Kết luận điều tra cho rằng các nhà sản xuất Trung Quốc đã bán phá gia đối với sản phẩm Giường ngủ tại thị trường Mỹ.

Thuế chống bán phá giá áp dụng cho các nhà sản xuất nhưng tiền thuế sẽ do các nhà nhập khẩu nộp khi nhập khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ.

Chính phủ đang trì hoãn việc phân phối khoản tiền 37.6 triệu USD thu từ thuế chống bán phá giá hiện có cho các nhà sản xuất khác vốn không tham gia khởi kiện trong năm 2004. Việc giải ngân số tiền này sẽ phụ thuộc vào kết quả vụ kiện liên quan đến hai ngành công nghiệp không liên quan.

Các công ty khác cũng đang tìm cách để được nhận khoản tiền này gồm Ashley Furniture, Ethan Allen, Kimball, Orleans Furniture, Solid Comfort and Standard Furniture.

VPHH dịch từ Furniture Today