- Tin Ngành

Ngân hàng nhà nước chỉ đạo khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ gây ra

Các TCTD khẩn trương rà soát lại toàn bộ các khoản nợ vay của từng khách hàng để nắm tình hình thiệt hại đối với vốn tín dụng do bão số 8,9,10,11 gây ra; căn cứ vào các quy định hiện hành, chủ động chỉ đạo các chi nhánh nơi có thiệt hại thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ (điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay, gia hạn nợ), miễm, giảm lãi tiền vay theo thẩm quyền đối với từng trường hợp cụ thể và tiếp tục xem xét cho vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với các khách hàng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Trường hợp khách hàng vay vốn bị thiệt hại nặng, vượt khả năng xử lý của từng TCTD thì cần tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo gửi Bộ Tài chính, NHNN trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý theo quy định tại điểm V Điều 1 Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Nguồn: NHNN