- Tin Ngành

Hiệp hội hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên bị thiệt hại nặng do bão, lũ

Những doanh nghiệp được nhận tiền hỗ trợ đợt này là những doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do lũ lụt trong tháng 11 vừa qua. Số tiền tuy không nhiều nhưng đã động viên các doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động sau bão lũ.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội xin chân thành cảm ơn các doanh nghiệp là đối tác, bạn hàng đã tích cực và kịp thời ủng hộ, chia xẻ, động viên các doanh nghiệp chế biến gỗ Bình Định trong lúc khó khăn do thiên tai.

Nguồn: VPHH