- Tin Ngành

Khóa đào tạo “Làm việc với ván lạng”

Với sự hướng dẫn nhiệt tình của các Đào tạo viên đến từ Hợp phần 2, các học viên đến từ 05 doanh nghiệp được trang bị những kiến thức cơ bản về ván lạng và được thực hành tại phân xưởng sản xuất ván lạng của Công ty Đại Thành.

Khóa đào tạo đã cung cấp cho học viên có những kiến thức về ván lạng như:

  • Nhận biết các loại ván lạng
  • Cách sấy và bảo quản ván lạng
  • Cách lựa chọn ván lạng
  • Cách ghép ván lạng
  • Các khuyết tật và cách xử lý khi ép ván lạng
  • Vận hành và bảo dưỡng máy trong chuyền sản xuất ván lạng

Khóa học này là khóa học đầu tiên được tổ chức với sự hỗ trợ từ Hợp phần 2, và được các học viên đánh giá cao mô hình đào tạo này cũng như nội dung đào tạo đã bám sát nhu cầu của doanh nghiệp. Trên cơ sở những kết quả đạt được từ khóa học đầu tiên, Hiệp hội sẽ tiếp tục làm việc với Hợp phần 2 và các doanh nghiệp Hội viên để tổ chức các khóa đào tạo trong năm đến với quy mô lớn hơn nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh về khóa đào tạo

Thực hành tại phân xưởng sản xuất

Nguồn: VP HH