- Tin Hoạt Động Hội

IMM Cologne công bố ấn phẩm về khuynh hướng thiết kế sản phẩm năm 2010

Mùa hè này nhóm chuyên gia gồm Marcus Fairs, Johanna Grawunder, Cecilie Manz, Bertjan Pot và Giulio Ridolfo  đã tổ chức điều tra và phân thành bốn mhóm chủ đề chính gồm:  REHAB – DISCIPLINE – COMFORT ZONE and TRICKERY. Các chủ đề này thể hiện các khuynh hướng thiết kế chính cho mùa hàng 2010. Để đánh giá các khuynh hướng thiết kế này, bạn có thể tải ấn phẩm được công bố này tại  http://bit.ly/4sQwAS

Hội chợ IMM Cologne hàng năm là sự kiện lớn nhất thế giới của ngành công nghiệp nội thất quốc tế và luôn luôn diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Koelnmesse tại Cologne, Đức từ ngày 19 đến 24 tháng 1 năm 2010. Website:  www.imm-cologne.com

Nguồn: furninfo.com