- Tin Tức

EUDR – Quy định không phá rừng của EU

Quy định mới không phá rừng là gì và nó có ý nghĩa gì đối với các doanh nghiệp?

 1.  Đề xuất Quy định không phá rừng của EU là gì và tại sao nó quan trọng?

Quy định không phá rừng của EU (EUDR) là sáng kiến mới của EU nhằm hạn chế nạn phá rừng do các hoạt động lâm nghiệp và nông nghiệp trên toàn thế giới gây ra. Quy định mới sẽ đưa ra các yêu cầu thẩm định bắt buộc mới đối với các doanh nghiệp EU vào năm 2024, mở rộng ồ ạt theo phạm vi và cuối cùng thay thế Quy định về Gỗ của EU (EUTR).

Châu Âu là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các mặt hàng liên quan đến nạn phá rừng, bao gồm 50% lượng cà phê của thế giới và 60% tổng lượng ca cao. Chỉ riêng những mặt hàng này đã chiếm hơn 25% lượng cây che phủ bị mất trên toàn cầu từ năm 2001-2015 . Với vai trò quan trọng như vậy trên thị trường, quy định phá rừng nhằm mục đích giảm tác động của các sản phẩm được công dân EU mua đối với rừng và diện tích rừng trên thế giới. Điều quan trọng là lộ trình hướng tới mức không ròng và EU hy vọng sẽ dẫn đầu, các yêu cầu quản lý tương tự có thể được áp dụng ở các thị trường khác bao gồm cả Vương quốc Anh.

2. Ai bị ảnh hưởng bởi EUDR?

Giống như Quy định về Gỗ của EU năm 2010 , EU định nghĩa những đối tượng bị ràng buộc bởi Quy định không phá rừng (EUDR) của EU là ‘ nhà điều hành ‘ và ‘ thương nhân ‘. Các nhà điều hành (các công ty lần đầu đưa sản phẩm vào một thị trường chung) sẽ phải thực hiện thẩm định chuỗi cung ứng của mình để đảm bảo không có nạn phá rừng và suy thoái rừng, trong khi thương nhân sẽ chịu trách nhiệm lưu trữ và chia sẻ thông tin về chuỗi cung ứng của họ tới các nhà khai thác. Điều quan trọng là EUDR cũng định nghĩa các nhà kinh doanh lớn là những nhà điều hành do quy mô ảnh hưởng của họ .

Nó áp dụng cho những sản phẩm nào?

Quy định không phá rừng được đề xuất nhắm vào những mặt hàng đó và một số sản phẩm có nguồn gốc từ chúng như sô cô la, da và đồ nội thất, có tác động lớn nhất đến nạn phá rừng.

3. Bạn phải làm gì?

Theo quy định được đề xuất của EU, các công ty điều hành có nghĩa vụ tiến hành thẩm định để đảm bảo chỉ những sản phẩm không phá rừng mới được phép vào thị trường EU. Các công ty phải chứng minh rằng hàng hóa không được sản xuất trên bất kỳ vùng đất nào bị phá rừng hoặc suy thoái sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Hàng hóa cũng phải được sản xuất hợp pháp.

Một hệ thống thẩm định bao gồm ba phần.

  1. Thu thập thông tin– Thu thập dữ liệu về chuỗi cung ứng sản phẩm của bạn, bao gồm cả vị trí địa lý và khoảng thời gian sản xuất ban đầu.
  2. Đánh giá rủi ro– Đánh giá thông tin thu thập được để xác định nguy cơ mất rừng, suy thoái rừng và tính bất hợp pháp liên quan đến sản phẩm.
  3. Giảm thiểu rủi ro– Các hành động nhằm giảm những rủi ro không đáng kể xuống mức không đáng kể. Các hành động có thể bao gồm yêu cầu thêm thông tin, khảo sát độc lập, thử nghiệm hoặc kiểm toán sản phẩm khoa học.

Hệ thống so sánh do Ủy ban vận hành sẽ xác định các quốc gia có rủi ro thấp, tiêu chuẩn hoặc cao trong việc sản xuất hàng hóa hoặc sản phẩm không bị phá rừng hoặc phù hợp với luật pháp của quốc gia sản xuất.

Nghĩa vụ của người điều hành và cơ quan có thẩm quyền sẽ khác nhau tùy theo mức độ rủi ro của quốc gia hoặc khu vực sản xuất, với nghĩa vụ thẩm định được đơn giản hóa đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ rủi ro thấp và tăng cường giám sát đối với các khu vực có rủi ro cao.

Khi nào nó sẽ được áp dụng?

Đề xuất đầu tiên về Quy định không phá rừng của EU đã được Ủy ban EU thông qua vào năm 2022 và đã được Nghị viện EU thông qua với các đề xuất sửa đổi. Giai đoạn tiếp theo sẽ là Nghị viện đàm phán quan điểm của mình với Hội đồng và Ủy ban Châu Âu. Sau thỏa thuận của họ, quy định này sẽ trở thành luật ràng buộc ở các quốc gia thành viên EU. Có thể quy định sẽ có hiệu lực vào năm 2024.

Có gì mới? Nó có giống với Quy định về Gỗ của EU (EUTR) không?

Sự khác biệt quan trọng giữa quy định về gỗ trước đây và EUDR là yêu cầu chứng minh sản phẩm ‘không bị phá rừng’ và không chỉ có nguồn gốc hợp pháp. Điều này có nghĩa là, ví dụ, một nguyên liệu thô có thể đã được thu hoạch hợp pháp ở nước xuất xứ theo luật pháp địa phương nhưng vẫn có thể được coi là có nguy cơ phá rừng cao.

   Quy định về gỗ của EU Quy định không phá rừng của EU
Phạm vi sản phẩm Chỉ gỗ và các sản phẩm từ gỗ Gỗ và các sản phẩm từ gỗ, thịt bò, ca cao, cà phê, dầu cọ, đậu nành.

Có thể là cao su tự nhiên, ngô, da

Điều kiện nhập khẩu Sản phẩm đã được chứng minh là có rủi ro không đáng kể thông qua quy trình thẩm định. Sản phẩm đã được đánh giá là có rủi ro không đáng kể do đã thực hiện quá trình thẩm định. Tuyên bố thẩm định phải được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền thông qua hệ thống thông tin trực tuyến do EU vận hành trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.
Thông tin quan trọng cho việc thẩm định Bằng chứng khai thác hợp pháp dựa trên việc phân tích rủi ro của các loài gỗ được sử dụng với quốc gia xuất xứ liên quan (thông qua chuỗi cung ứng có thể truy nguyên) Bằng chứng rằng các sản phẩm không bị phá rừng và không bị suy thoái rừng, dựa trên thông tin được thu thập về nguồn gốc và lộ trình chuỗi cung ứng.
Nghĩa vụ thẩm định Nhà điều hành (người đưa sản phẩm đầu tiên vào thị trường EU) Nhà điều hành và thương nhân quy mô lớn (thương nhân có hơn 250 nhân viên)
Hệ thống điểm chuẩn quốc gia Không có. Hệ thống thẩm định (DDS) sẽ được áp dụng bất kể nước xuất xứ. Rủi ro thấp : DDS đơn giản (chỉ thu thập thông tin)

Rủi ro tiêu chuẩn : tất cả các bước DDS, được cơ quan chức năng kiểm tra 5%.

Rủi ro cao : tất cả các bước DDS, được cơ quan chức năng kiểm tra 15%.

Loài CITES Sản phẩm có thể được nhập khẩu nếu được làm từ loài CITES có chứng chỉ CITES. Các loài CITES vẫn sẽ được đánh giá về nguy cơ phá rừng.
FLEGT Nếu sản phẩm có giấy phép FLEGT thì được coi là gỗ hợp pháp và có thể được nhập khẩu. Gỗ FLEGT được coi là hợp pháp nhưng nhà điều hành vẫn phải chứng minh sản phẩm không bị phá rừng.

Tham khảo EUDR – Tiếng Anh tại đây 

(Tham khảo trang https://www.global-traceability.com/eudr-eu-deforestation-free-regulation/?gclid=EAIaIQobChMI-bHppq3CggMVUN8WBR14pw2hEAAYASAAEgLWe_D_BwE )

About fpabinhdinh

Read All Posts By fpabinhdinh