- Tin Tức

Xuất khẩu gỗ và lâm sản 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 6 tỷ USD

Với giá trị xuất khẩu đạt được trong tháng 7 đã đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản trong 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt trên 6 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 5,657 tỷ USD. Xuất siêu lâm sản đạt 4,574 tỷ USD.

Đặc biệt, theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, tính đến ngày 28/7, cả nước có 1.342 chủ rừng là tổ chức được hưởng tiền Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) với số tiền đã giải ngân xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Điểm mới nhất là toàn bộ số tiền chi trả DVMTR đến nay đều qua tài khoản ngân hàng (chiếm 100%). Trong đó, đối với hộ gia đình cá nhân, cộng đồng, nhóm hộ được giao rừng đã mở được trên 44.000 tài khoản ngân hàng và giao dịch thanh toán điện tử để giải ngân được gần 160 tỷ đồng; Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng, nhóm hộ được khoán quản lý bảo vệ rừng đã mở được 8.730 tài khoản ngân hàng và giao dịch thanh toán điện tử để giải ngân được trên 144 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, vệc ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử trong chi trả dịch vụ môi trưởng rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử được đánh giá là phù hợp với thực tiễn và xu thế chung.

Đồng thời, với cách chi trả này tiền dịch vụ môi trường rừng sẽ đến tận tay người nhận một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, an toàn và minh bạch nên chi trả dịch vụ môi trường rừng đang ngày càng khẳng định là nguồn tài chính quan trọng, bền vững.

Theo Nguyễn Huân – Báo Nông Nghiệp

About fpabinhdinh

Read All Posts By fpabinhdinh