<< Trở Lại

CN VIETFRACHT QUY NHƠN

profile image
  • Địa chỉ: 88 Mai Xuân Thưởng, Tp.Quy Nhơn
  • Người đại diện: Lê Anh Tịnh  – Chức danh: Giám đốc
  • Tel: 0256.3814589
  • Fax:0256.3814589
  • Email: quinhonjsc@vietfrachtdad.com
  • Website:http://vietfracht.vn/
  • Lĩnh vực sản xuất: Dịch vụ hàng hải