CÔNG TY TNHH THẾ VŨ

Địa chỉ: Thôn An Hòa, xã Phước An, Bình Định Người đại diện: Trần Thế Vinh – Chức danh: Giám đốc Tel: 0256.3834012 Fax: 0256.3834110 Email:  thevinhthevu@gmail.com Website: Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT

Địa chỉ:  Lô A14-15 KCN Phú Tài, Tp. Quy Nhơn Người đại diện: Đào Thị Hiền – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3941208 Fax: 0256.3941209 Email: tanvietqn@vnn.vn Website: Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CTY TNHH MINH TIẾN

Địa chỉ: KCN Phú Tài, Tp. Quy Nhơn Người đại diện: Nguyễn Khánh Hồng – Chức danh: Giám đốc Tel: 0256.3641479 Fax: 0256.3641479 Email: minhtienltd@vnn.vn Website: Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LÂM

Địa chỉ: KCN Phú Tài, Tp.Quy Nhơn Người đại diện: Nguyễn Thái Hận – Chức danh: Giám đốc Tel:  0256.3741358 Fax: 0256.3741837 Email:  tnhhtruonglam@vnn.vn Website: www.truonglam.com Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất

CÔNG TY TNHH TMDV MINH PHƯỚC

Địa chỉ: KCN Long Mỹ, Tp. Quy Nhơn Người đại diện: Nguyễn Minh Điển – Chức danh: P.Giám đốc Tel:  0256.3856787 Fax: 0256.3856788 Email: minhphucopm@vnn.vn or  minhdien@minhphuoc.com.vn Website: www.minhphuoc.com.vn Lĩnh vực: Đồ gỗ ngoại thất