- Văn Bản - Quy Định

Một số lưu ý khi thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng với đối tác tại Trung Đông

Khi việc tìm kiếm và giao dịch với khách hàng được thực hiện qua mạng Internet, khâu thẩm tra lý lịch đối tác và khả năng tài chính của DN thực sự đóng vai trò quan trọng, quyết định khả năng hợp tác lâu dài hoặc ký kết hợp đồng giao dịch. Tuy nhiên, không ít DN Việt Nam trong quá trình giao thương với doanh nhân các nước khu vực Trung Đông bằng hình thức giao dịch trực tiếp qua mạng hoặc được giới thiệu qua trung gian chưa coi trọng hoặc chủ quan với vấn đề nhận dạng DN.

Ngoài ra, nhiều DN Việt Nam chưa thực sự tuân thủ đúng các nguyên tắc ký kết hợp đồng, bất cẩn trong việc kiểm tra các điều khoản về thông tin người mua/bán, hình thức thanh toán, giao nhận, trọng tài, ngân hàng, sự không đồng nhất giữa người đứng tên hợp đồng và người hưởng lợi… dẫn đến khi có tranh chấp xảy ra, DN Việt Nam thường chịu nhiều tổn thất. Nhiều trường hợp, đối tác nước ngoài cố gắng kéo dài thời gian nhận hàng để yêu cầu giảm giá hàng, hoặc lợi dụng các khiếm khuyết của hợp đồng để thực hiện việc lừa đảo, nhận hàng không trả tiền, hoặc nhận tiền mà không giao hàng.

Để tránh các tranh chấp, giảm thiểu thiệt hại trong giao dịch ngoại thương với các đối tác nước ngoài thuộc khu vực này, DN cần đặc biệt lưu ý khâu kiểm tra lý lịch thương nhân, khả năng tài chính của DN. Việc này có thể thông qua hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các nước trong khu vực, Phòng Thương mại – Công nghiệp của nước sở tại hoặc Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á – Bộ Công Thương.

DN cũng cần yêu cầu đối tác cung cấp bản sao giấy phép (đăng ký) kinh doanh. Khi kiểm tra giấy phép (đăng ký) kinh doanh cần lưu ý các khoản mục sau: Tên, địa chỉ công ty, ngày cấp giấy phép, thời hạn hết hiệu lực, phạm vi kinh doanh, vốn đăng ký, tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, trước khi ký hợp đồng, DN có thể tham khảo tư vấn của luật sư hoặc gửi lấy ý kiến của các Thương vụ Việt Nam tại Trung Đông, châu Phi. DN có thể truy cập website của Bộ Công Thương: www.moit.gov.vn (phần Tổ chức/Thương vụ) để có thông tin liên hệ của hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài./.

Nguồn:Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á – Bộ Công Thương