- Tin Ngành

Kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp không thu mua, sử dụng các loại gỗ bị lũ cuốn trôi trong cơn bão số 11

Qua chuyến thăm và khảo sát thực tế thiệt hại tại một số doanh nghiệp cho thấy một lượng lớn gỗ nguyên liệu (gỗ tròn, gỗ xẻ) và chi tiết đã bị nước lũ cuốn trôi, chìm đắm và đang bị một số người dân chiếm giữ bất hợp pháp.


Với tinh thần tương thân, tương ái và hỗ trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, Ban chấp hành Hiệp hội ra lời kêu gọi toàn thể các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội không thu mua, sử dụng các loại gỗ bị lũ cuốn trôi, bị chìm đắm, không có giấy tờ nêu trên nhằm chung sức cùng các cơ quan chức năng thu hồi, trả lại cho doanh nghiệp bị thiệt hại. Đây là hành động thiết thực nhằm giúp giảm bớt một phần thiệt hại cho các doanh nghiệp.


Ban chấp hành Hiệp hội rất mong cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng lời kêu gọi và cùng chung sức giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn và khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất.


Xin chân thành cảm ơn,

TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn An Điềm